logo www

Kasy fiskalne

podglad sento lan

POZNAJ OFERTĘ

STOCK - EWIDENCJA, AMORTYZACJA I INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

STOCK - EWIDENCJA, AMORTYZACJA I INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

STOCK to wiodące na rynku, kompletne rozwiązanie informatyczne do zarządzania majątkiem, prowadzenia jego ewidencji i inwentaryzacji. Jako rozbudowany system EAM (Enterprise Asset Management) STOCK umożliwia efektywne zarządzanie majątkiem. Program wspiera procesy takie jak: ewidencja środków trwałych, wielościeżkowa amortyzacja środków trwałych, a także inwentaryzacja środków trwałych. System oferuje szerokie możliwości w zakresie zarządzania majątkiem trwałym. Program umożliwia kompleksową obsługę zleceń serwisowych oraz wypożyczeń, dzięki czemu możliwe jest śledzenie przebiegu eksploatacji i zakresu wykorzystania majątku. STOCK posiada także funkcjonalności umożliwiające zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i częściami serwisowymi.

STOCK wspiera wykonanie szybkiej, rzetelnej i zgodnej z prawem inwentaryzacji, dzięki wykorzystaniu technologii automatycznej identyfikacji: kodów kreskowych, kodów 2D i RFID. Zastosowanie kodów to gwarancja prostego i skutecznego oznakowania wszystkich składników majątku. Informacje zawarte w kodach umożliwiają pełną kontrolę nad majątkiem firmy, dzięki automatycznej identyfikacji jego poszczególnych elementów. Szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych pozwala nam dobranie takiego sposobu oznakowania, aby najlepiej odpowiadał konkretnym potrzebom naszych klientów. Kody kreskowe doskonale sprawdzają się podczas inwentaryzacji, znacznie przyspieszając pracę zespołów spisowych. 

Oprogramowanie umożliwia pełną integrację z dowolnymi systemami księgowym dając możliwość dostępu do wszystkich danych w jednym miejscu. Pozwala to na pełny wgląd i stałą kontrolę nad sytuacją finansowo – majątkową firmy. Program jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno w dużych, jak i małych firmach oraz setkach instytucji. Dzięki modułowej budowie i dostępnemu zespołowi programistów można go dostosowywać do indywidualnych potrzeb Klienta.

Wykorzystanie programu przekłada się na poprawę efektywności działania organizacji poprzez zmniejszenie ilości dokumentów. Wpływa także na oszczędność czasu poświęcanego na naliczanie i księgowanie amortyzacji oraz pozostałych operacji na majątku.W zakresie zarządzania majątkiem wdrożenie rozwiązania STOCK zmniejsza straty dzięki dokładnej kontroli lokalizacji i odpowiedzialności za majątek oraz obniża koszty inwestycyjne dzięki eliminacji niepotrzebnych zakupów.

 

 

 • Program podstawowy umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów niskocennych. Pozwala także na wykonanie inwentaryzacji z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz automatyczne generowanie dokumentów rozliczających inwentaryzację takich jak: arkusz spisu, wykaz różnic, podsumowanie inwentaryzacji.

  Wśród podstawowych funkcjonalności znajdują się też automatyczne tworzenie dokumentów obrotu majątkiem (OT, MT, PT, LT) na podstawie szablonów MS Word oraz ustalanie różnic inwentarzowych pomiędzy stanem ewidencyjnym, a elektronicznym spisem z natury. Każdy klient posiada dostęp do rozbudowanego systemu tworzenia raportów i zestawień z możliwością dostosowywania zawartości i wyglądu wydruków do potrzeb organizacji.

  Moduł podstawowy to:
  • możliwość prowadzenia wielu ewidencji
  • dodawanie dowolnych załączników do karty składnika
  • obsługa grup składników majątku w postaci drzewa (meble, sprzęt komputerowy itp.)
  • możliwość personalizowania wyglądu etykiet
  • import i eksport informacji o składnikach w oparciu o arkusz programu MS Excel
  • tworzenie list pracowników odpowiedzialnych za konkretne przedmioty
  • prowadzenie historii operacji w formie dziennika zdarzeń
  • łatwe wyszukiwanie, uwzględniające wszystkie informacje dotyczące składnika
  • panel "ulubione" który usprawnia pracę
 • AMORTYZACJA
  Moduł amortyzacji umożliwia naliczanie amortyzacji, modernizacje i przeszacowania wraz z generowaniem odpowiednich dokumentów takich jak: tabele amortyzacji i umorzeń, listy modernizacji i przeszacowań, czy też raporty GUS. Amortyzacja może być naliczana jedną z trzech metod: liniową, degresywną  lub jednorazową. Moduł zawiera aktualny słownik grup KŚT zgodny z ustawą o rachunkowości.
  Moduł zapewnia dostosowanie wszystkich wydruków do potrzeb firmy poprzez m. in. filtrowanie składników, grupowanie oraz sortowanie, dzięki rozbudowanemu kreatorowi. Umożliwia także zmiany okresu sprawozdawczego (wydruki na określony dzień), tworzenie planu amortyzacji i ręcznej jego modyfikacji oraz zwiększanie umorzenia w pierwszym roku użytkowania.

  AMORTYZACJA I KONTA KSIĘGOWE
  Moduł amortyzacji i kont księgowych zachowuje wszystkie funkcjonalności modułu amortyzacji pozwalając ponadto na jednoczesne prowadzenie nieograniczonej ilości ścieżek amortyzacji  m.in. bilansowej i podatkowej. Umożliwia dekretowanie operacji na składnikach bezpośrednio na konta księgowe z uwzględnieniem źródeł finansowania i miejsc powstawania kosztów (MPK). Pozwala na generowanie zbiorczych i indywidualnych poleceń księgowania, raportów stanu kont i obrotów na kontach.

  EWIDENCJA ILOŚCIOWA
  Moduł ewidencji ilościowej umożliwia prowadzenie ewidencji ilościowej majątku. Ułatwia zarządzanie i przeprowadzanie inwentaryzacji dużej ilości jednakowych przedmiotów.

  ZESTAWY
  Moduł zestawów umożliwia łączenie przedmiotów w zestawy, jak również ewidencję elementów składowych przedmiotów. Moduł ułatwia zarządzanie, m.in. zestawami komputerowymi i ich elementami, zestawami mebli, złożonymi maszynami itp. Rozszerza również możliwości inwentaryzacji o weryfikację elementów składowych. Pozwala na modernizacje, przeszacowania oraz częściowe likwidacje elementów składowych, które są opatrzone własnymi numerami inwentarzowymi oraz unikalnymi kodami kreskowymi.
 • NIERUCHOMOŚCI
  Rozbudowany moduł nieruchomości pozwala na zarządzanie specyficznymi informacjami o gruntach i budynkach. Umożliwia dzielenie działek na mniejsze oraz łączenie wielu działek w jedną. Każda nowopowstała działka zawiera historię przeprowadzonych na niej operacji oraz informacje o działkach pierwotnych, z których się wywodzi. Program automatycznie nadaje numery inwentarzowe, posiada możliwość cofania operacji oraz zarządzania lokalami w budynku. Rozbudowana wyszukiwarka pozwala na szybkie wyszukiwanie działek i budynków po fragmencie adresu, rodzaju, numerze księgi wieczystej, a nawet powierzchni.

  MAGAZYN
  Moduł magazynowy usprawnia pracę związaną z obsługą i zarządzaniem składnikami stanowiącymi: materiały eksploatacyjne, środki czystości, ubrania robocze, części zapasowe. Moduł automatyzuje wszelkie procesy związane z obsługą ilościową majątku wraz z efektywnym planowaniem zamówień. Aplikacja wykorzystuje kody kreskowe generowane przez program STOCK lub nadane przez producenta. Dzięki temu modułowi możliwy jest podgląd dostępności właściwych dla używanego sprzętu materiałów eksploatacyjnych wraz z możliwością złożenia zamówienia oraz śledzenie kosztów eksploatacji środków trwałych w oparciu o raporty zużycia materiałów eksploatacyjnych. Pozwala to na monitorowanie stanów minimalnych, maksymalnych i okresów przydatności.Moduł umożliwia wydawanie przechowywanych przedmiotów na użytkowanie, przeniesienie likwidowanego środka trwałego do wybranego miejsca przechowywania oraz wykorzystanie wspólnych słowników osób, dostawców i lokalizacji.

  SERWIS
  Moduł serwisowy umożliwia obsługę zleceń serwisowych, gwarancji i ubezpieczeń. Ponadto pozwala na śledzenie historii serwisowej wraz z kosztami napraw składników majątku oraz daje możliwość generowania dokumentów dotyczących operacji oddania i przyjęcia z serwisu. Dostępne są także funkcjonalności takie jak planowanie remontów i serwisu – wpisywanie dat i raportowanie wyników. Ponadto moduł daje możliwość przypisania do składnika majątku informacji związanych z gwarancją oraz powiadamia o upływającym jej terminie.

  WYPOŻYCZENIA
  Moduł wypożyczeń pozwala na rejestrację wypożyczeń i zwrotów składników. Przechowuje informacje dotyczące m.in. osoby wypożyczającej, planowanego terminu zwrotu oraz całej historii wypożyczeń. Dodatkowo umożliwia wykorzystanie czytników kodów w celu szybkiego wyszukania składników majątku oraz wygenerowanie dokumentu wypożyczenia i zwrotu.

  MODUŁ IT
  Nowy moduł IT programu STOCK  pozwala na automatyczną inwentaryzację sprzętu IT. Gromadzi on dane o procesorze, pamięci, karcie graficznej, oprogramowaniu czy marce itp. komputera i zespala je z konkretnymi składnikami majątku. Na podstawie zebranych danych generuje raport.
 • ZAAWANSOWANA INWENTARYZACJA
  Moduł zaawansowanej inwentaryzacji umożliwia stworzenie planu inwentaryzacji (np. rocznego lub czteroletniego), śledzenie na bieżąco postępu wszystkich, wchodzących w skład planu, inwentaryzacji. Moduł posiada funkcje, które kontrolują, czy wszystkie składniki w ewidencji zostały objęte wybranym planem. Pozwala również na przeprowadzanie automatycznych lub ręcznych kompensat w obrębie inwentaryzacji oraz pomiędzy inwentaryzacjami.

  STOCK MOBILE PRO
  STOCK Mobile Pro umożliwia szybkie przeprowadzanie inwentaryzacji oznaczonych składników majątku poprzez skanowanie etykiet z kodami kreskowymi, 2D lub RFID. Pozwala na wprowadzanie ujawnionych składników majątku do bazy danych, przeglądanie karty składnika majątku, czy zmianę osoby odpowiedzialnej i miejsca użytkowania. Dodatkowo w STOCK Mobile Pro można oznaczyć składniki do likwidacji, sprawdzić kompletność składnika majątku i zestawu oraz  wyszukać lokalizacje jeszcze nie zinwentaryzowane. 
 • ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI
  Moduł zarządzania użytkownikami daje możliwość nadawania poszczególnym użytkownikom uprawnień do określonych funkcji w programie. Dodatkowo jest też możliwość nadawania uprawnień dostępu do danych, np. według ewidencji, miejsca, osoby odpowiedzialnej, grupy. Dzięki temu każdy pracownik wykonuje przypisane zadania w zależności od kompetencji i stanowiska. Możliwa jest także integracja z Active Directory.

  POLA DEFINIOWALNE
  Moduł pól definiowalnych umożliwia nadawanie wybranym grupom składników majątkowych, pól w dowolnej formie (np. tekst, checkbox, data, lista lub drzewo wyboru). Dzięki temu użytkownicy mogą zdecydować o tym jakie dodatkowe informacje będzie można przypisywać do przedmiotów (np. pamięć RAM i rodzaj procesora w grupie „komputery” lub pojemność silnika w grupie „samochody”). Dodatkowe pola mogą być umieszczane na kartach składnika, wydrukach, dokumentach, w dalszej kolejności pozwalają na wyszukiwanie po nich składników majątku. Możliwe jest także tworzenie dodatkowych słowników, powiązania pola z wybranymi grupami lub typami składników oraz zdefiniowanie pola dodatkowego jako obowiązkowego do uzupełnienia.

  INTEGRACJA
  Moduł integracji pozwala na integrację z zewnętrznymi systemami FK, ERP i obiegiem dokumentów. Umożliwia okresowe i automatyczne wykonywanie operacji w programie, a takżę konfigurację reakcji na zdarzenia występujące w systemie.

  CHAT
  W programie STOCK  użytkownicy zyskują nową drogę porozumiewania się ze wsparciem technicznym. Do telefonicznej i mailowej pomocy dołącza chat.

Kontakt

AMB24
ul. Bernarda Chrzanowskiego 24, GDAŃSK
 
telefon ikona     500 703 003
 
email ikona       gdansk@amb24.pl
 
godzina ikona       godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00