logo www

FAQ

     

Najczęściej występujące pytania:

Czy jest konieczne stałe zapewnienie połączenia kasy z CRK(kasy online)?

Zapis z Rozporządzenia:

§ 17. 1. Podatnik, po uruchomieniu trybu fiskalnego, jest obowiązany zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas, zgodnie z harmonogramem przesyłania danych.
2. Automatycznemu przesyłaniu danych z kasy on-line do Centralnego Repozytorium Kas podlegają dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne dane związane z używaniem kasy zapisane w pamięci chronionej od czasu poprzedniego automatycznego przesyłania danych.

Czyli podatnik musi zapewnić przesyłanie danych, jeśli one są faktycznie w kasie zarejestrowane. W czasie, gdy kasa jest włączona i pracuje (rejestruje sprzedaż/usługi) kasa powinna być połączona z siecią Internet i mieć możliwość przesyłania danych. W czasie, gdy kasa nie jest używana i nie ma "zaległych" danych do wysłania, może być wyłączona. Nie musi się wówczas łączyć z repozytorium.

Jaki harmonogram łączenia z CRK ustawiany jest w kasach(kasy online)?

W kasach online obecnie podczas fiskalizacji repozytorium ustawia harmonogram na 7.200 sekund czyli 2 godziny. Co 1.800 sekund (czyli co 30 minut) kasa sprawdza, czy ten harmonogram nie uległ zmianie.

Kiedy podatnik może wystąpić do US o zmianę harmonogramu(kasy online)?

W przypadku "trwałego braku dostępu do repozytorium", czyli gdy pracuje w miejscu, gdzie nie ma możliwości technicznych zestawienia połączenia internetowego "przewodowego", WiFi ani zasięgu żadnej sieci GSM.

Komu należy się odliczenie za zakup kasy fiskalnej?

Odliczenie (90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł) za zakup kasy należy się tylko na zakupione kasy online i tylko nowym podatnikom oraz podatnikom, którzy zgodnie z Ustawą są zobowiązani do używania tylko kas online, a wcześniej już używali kas fiskalnych offline.

Czy przed fiskalizacją kasy online trzeba wysyłać zgłoszenie do US?

Przed fiskalizacją nie wysyła się do US zgłoszenia o terminie fiskalizacji kasy.

Czy po fiskalizacji kasy online trzeba wysyłać zawiadomienie do US?

Po fiskalizacji nie wysyła się obecnie żadnych zgłoszeń do US. Kasy online "zgłaszają" się do US podczas fiskalizacji i w tym momencie też nadawany jest im numer ewidencyjny.

Co ze zgłoszeniami/zawiadomieniami do US przy fiskalizacji kas offline?

W przypadku urządzeń offline (z kopią elektroniczną), zarówno podatnik jak i serwis ma obowiązek wysłać do US zgłoszenie po zafiskalizowaniu kasy. Nie wysyła się za to zgłoszenia przed fiskalizacją kasy.

Co to jest fiskalizacja?

Fiskalizacja polega na przestawieniu trybu pamięci fiskalnej kasy z trybu szkoleniowego na fiskalny oraz na trwałym zapisie numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Od tego momentu kasa rejestruje każdą wykonaną na niej sprzedaż w pamięci fiskalnej.

Czy w przypadku awarii kasy fiskalnej muszę zaprzestać sprzedaży?

Po rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej nie można już prowadzić sprzedaży bez jej użycia. Jeżeli kasa uległa awarii sprzedaż można prowadzić przy użyciu kasy rezerwowej. W przypadku, gdy nie posiadają Państwo kasy rezerwowej należy bezzwłocznie zaprzestać sprzedaży.

Ile raportów dobowych można wykonać jednego dnia?

Nie ma ograniczeń co do ilości drukowanych raportów dobowych, należy jednak pamiętać, że każda kasa fiskalna ma ograniczoną ilość raportów dobowych (zazwyczaj jest to 1835 raportów dobowych).

Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów czy kartę pamięci kopii elektronicznej?

Dla wszystkich dokumentów księgowych, a w tym dla dokumentów kasowych, okres ten wynosi 5 lat.

Jaka powinna być nazwa na paragonie?

W przypadku kas online -> Minimalne dane wymagane w nagłówku paragonu kasy online to: Nazwa Podatnika, Kod pocztowy, Miejscowość. Mają to być dane określające miejsce prowadzenia sprzedaży (instalacji kasy). Jeśli podatnik w nagłówku chce zawrzeć również dane siedziby firmy, to należy te dane zaprogramować określając je jako "inne informacje" (również kod, adres, miejscowość itp.).

W przypadku kas offline -> Wyjaśnienie Misnisterstwa Finansów dotyczące "jednorazowej nazwy na paragonie fiskalnym" dostępne TUTAJ.

Najczęściej spotykane problemy:

Nie mogę zmienić godziny.

Zmiana czasu w kasie fiskalnej jest możliwa wyłącznie po wykonaniu raportu dobowego. Należy pamiętać, że użytkownik sam nie może zmienić godziny o wartość większą niż 59 min.

Nie wykonałem raportu dobowego poprzedniego dnia.

Raport można wykonać następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży.

Nie mogę wykonać raportu okresowego (miesięcznego).

Nie można wydrukować raportu miesięcznego dopóki nie zakończy się dany miesiąc. Kasa umożliwi wydruk takiego raportu dopiero po zakończonym miesiącu tj. w styczniu za grudzień, w lutym za styczeń itd.

Kontakt

AMB24
ul. Bernarda Chrzanowskiego 24, GDAŃSK
 
telefon ikona     500 703 003
 
email ikona       gdansk@amb24.pl
 
godzina ikona       godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00