logo www

Poradnik krok po kroku

Jeśli decydujemy się na świadczenie usług lub dostawę towarów dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a przy okazji nasz obrót z działalności przekroczy 20 tys. zł w danym roku podatkowym, to musimy ewidencjonować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej. Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach niektóre branże będą musiały stosować kasy fiskalne online. Komu w tej sytuacji będzie przysługiwał zwrot za kasę fiskalną?

Zwrot za kasę fiskalną online

Zwrot czy – jak w innych miejscach się wspomina – ulga z z tytuły nabycia kasy fiskalnej nie ma charakteru dosłownego. Owa ulga polega na tym, że przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej online, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z tego rodzaju kas fiskalnych. Jednak nie dotyczy to wszystkich przedsiębiorców. 

Ważne!!!

Kwota ulgi stanowi 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym nie może być wyższa niż 700 zł. Przywilej ten dotyczy nowych podatników, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online i muszą ją zakupić do czasu podanego w ustawie. Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, którzy dotychczas używali kas z elektroniczną lub papierową kopią paragonów, a dobrowolnie wymienią je na kasy online. Również przedsiębiorcy, którzy zakupią kasę z papierową lub elektroniczną kopią paragonów nie mogą liczyć na zwrot.

 

Warunki uzyskania zwrotu za kasę fiskalną online

Przepisy jasno określają warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby otrzymać zwrot za kasę fiskalną. 

 • Należy zapłacić całą kwotę wartości kasy – konieczny jest dowód zakupu.
 • Z ulgi można skorzystać, gdy płatność była ratalna. O ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty.
 • Ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kasa online jest używana na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.
 • Podatnik może otrzymać ulgę na wszystkie kasy które zakupił w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji na pierwszej kasie.
 • Przedsięborcy, którzy zostali zobligowani do używania kas online, dostaną zwrot na taką ilość kas, jaką używali dotychczas. 
 • Istnieje możliwość rozliczenia przez podatnika ulgi na zakup kas w kolejnym miesiącu po zainstalowaniu i rozpoczęciu ewidencji.
 • Należy pamiętać, że przedsiębiorcy zobligowani do stosowania kas online, mogą otrzymać ulgę na kasy zakupione i z rozpoczętą ewidencją w obowiązkowych terminach podanych w ustawie.

 

Zasada ujęcia ulgi na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT.

Odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej (w przypadku czynnego podatnika VAT), dokonuje się w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy:

 • wartość podatku należnego pomniejszona o podatek naliczony ≥ wartość ulgi na zakup kasy fiskalnej, to podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup kasy,
 • wartość podatku należnego pomniejszona o podatek naliczony < wartość ulgi na zakup kasy fiskalnej, to podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup.

Jeżeli w deklaracji VAT-7/7K za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek VAT należny bądź pozostała wartość nieodliczonej ulgi, która nie znalazła pokrycia w wartości podatku VAT należnego, podatnik pozostałą kwotę ulgi może:

 • wykazać do zwrotu na własny rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem lub
 • powiększyć o nią kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Ulga na zakup kasy fiskalnej u nievatowca.

Jeżeli podatnikowi zwolnionemu z VAT przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej to ma możliwość jej uzyskania poprzez zwrot ulgi na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Aby zgłosić chęć zwrotu należy we właściwym urzędzie skarbowym złożyć wniosek. Wówczas zwrot kwoty ulgi powinien nastąpić w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku.

Kontakt

AMB24
ul. Bernarda Chrzanowskiego 24, GDAŃSK
 
telefon ikona     500 703 003
 
email ikona       gdansk@amb24.pl
 
godzina ikona       godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00